Editura Mustang


Partenerul dumneavostra de incredere

 

Cărți științifice editate

 

Nr. crt.

Titlu

An
apariție

ISBN

1 Dorel AILENEI-Selected papers on regional economics 2017 978-606-652-126-0
2 Ovidiu CIOBANU, Marius Gabriel PĂTRĂȘCAN, Ion FILIPOIU, Petrișor GORNEANU, Alin T. BĂIESCU - Initiere in constatarea si dimensionarea daunelor 2017 978-606-652-130-7
3  CristianMarius MOISOIU – Efectele economice ale schimbărilor climatice  2016 978-606-652-070-6
4  Nicoleta CARAGEA – Satistică socială  2016 978-606-652-072-0
5  Cristina Raluca Gh. POPESCU Contributions regarding the study and evaluation of interdependencies between key factors in increasing the competitiveness 2016 978-606-652-102-4
6 Gheorghe N. POPESCU, Veronica Adriana A. V. POPESCU, Cristina Raluca Gh. POPESCU Managementul comercial şi managementul forţelor de vânzare  o abordare din perspectiva provocărilor mediului de afaceri contemporan  2016  978-606-652-103-1
7 Ionela DUMITRU Evaluarea capitalului intelectual al universităţilor  2016  978-606-652-106-2
8  Eliana IONOAIA Publish or Perish. Between Cultural Studies and Literary Criticism 2016 978-606-652-108-6
9 Nicoleta CARAGEA  STATISTICĂ  Concepte şi metode de analiză a datelor 2015 978-606-652-063-8
10 GheorgheStelian BĂLAN – IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL IMPLEMENTĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI TELECOMUNICAŢIILOR ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR  2014 978-606-652-062-1
11 Mădălina Cristina TOCAN - Managementul schimbărilor organizaţionale în contextul economiei bazate pe cunoaştere  2013 978-606-652-038-6
12 Nicoleta CARAGEA -  Repere economice ale utilizării timpului în România 2013 978-606-8058-33-7
13 Volum coordonat de lector univ. dr.Elena Banciu – Etică şi dentologie profesională, culegere de studiiI  2013 978-606-652-041-6
14 Antoniade-Ciprian ALEXANDRU  - Modele de analiză a volatilităţii pieţei de capital din România 2013 978-606-652-042-3
15 Mariana Bălan coordonator – Analiza şi prognoza factorilor determinanţi ai incluziunii tinerilor pe piaţa forţei de muncă din România şi impactul acesteia asupra dezvoltării socioeconomice a societăţii                       2013 978-606-652-045-4
16 Mădălina Cristina TOCAN – Managementul  organizatiei  2012 978-606-652-032-4
17 Autor colectiv - Economics of sustainable development through education, research and innovation 2011 978-606-8058-43-6
18 Veronica Adriana POPESCU coordonator, Cristina Raluca POPESCU, Gheorghe POPESCU – Globalizarea din perspectiva crizei mondiale 2011 978-606-8058-47-4
19 Veronica Adriana POPESCU – coordonator, Gheorghe POPESCU, Cristina Raluca POPESCU – Societatea bazată pe cunoaştere – trecut, prezent şi viitor 2011 978-606-8058-49-8
20 Cristina STOICA – Metode de epurare extrarenală la copilul cu insuficienţă renală cronică 2011 978-606-8058-66-5
21 Maricica Georgescu – Mediatorul conciliator în speţe bancare 2011 978-606-652-030-0
22 Ion GHIZDEANU - Prognoza regionala 2010 978-606-8058-23-8
23 Lidia SECELEANU- Evoluţia reglementărilor contractului individual de muncă după 1989 2010 978-606-8058-29-0
24 Cristina Raluca POPESCU – Copetitivitate în complexitatea  noii economii, studiu de caz pe situaţia economică la nivel naţional şi global 2010 978-606-8058-30-6
25 Simona RADU – Managementul strategic al aviaţiei române în complexsul integrării în structurile europene 2010 978-606-8058-31-3
26 Oana CHINDRIS - VASIOIU - Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. Geneza, context si istorie 2009 978-606-8058-12-2
27 Center of Economics Policies (CEROPE), Crestere economica si convergenta. Lucrarile conferintei "Crestere Economica, Competitivitate si Convergenta Venitului Real", 21-22 Aprilie, Bucuresti, Romania 2008 978-973-8315-90-7
28 Dan CONSTANTINESCU, Asigurari de sanatate intre statul paternalist si responsabilitatea individuala 2007 978-973-8315-76-X
29 Dan CONSTANTINESCU, The Health Insurances between the Paternalist State and the Individual Responsibility 2007 978-973-8315-77-8
30 Nicoleta JULA, Dorin JULA, Dan CONSTANTINESCU, Dorel AILENEI, Nicolae-Marius JULA, Integrare europeana. Scenarii de convergenta macroeconomica 2007 978-973-8315-78-6
31 Dorin JULA, Lucian-Liviu ALBU (coordonatori), Economia dezvoltarii durabile - analize si previziuni economice. Lucrarile Conferintei Economia dezvoltarii durabile, Academia Romana - Institutul de prognoza Economica, Universitatea Ecologica din Bucuresti - Facultatea de Management 2007 978-973-8315-81-5
32 Magdalena LASLO-KUŢIUK - Text și intertext în opra artistică a lui Ivan Franko în limba ucraineană 2005 973-8315-67-0
33 Dr. Emilia BALINT -  Sindromul leucemic-like (leucemoid) în paologia veterinară lr. 2004 973-8315-57-3
34 Magdalena LASLO KUŢIUK - Opera lui Sevcenco pe fondul epocii sale, în limba ucraineană 2002 973-8315-20-4
35 Magdalena LASLO  KUŢIUK - Îndrumar pentru beletristică,   în limba ucraineană 2000 973-99400-6-4
36 Aspazia REGUS - Nume de femei în vechi acte  istorice 1999 973-98242-6-9
37 Ioan ROBCIUC - Studii și articole, în limba ucraineană 1999 973-99400-5-6
38 Ioan ROBCIUC - Raporturi lingvistice româno-ucrainene 1996 973-95884-5-X

 

 

Updated:1 Feb. 2018